ចក្ខុវិស័យ

ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកជឿជាក់និងទុកចិត្តបំផុតក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មវាយតម្លៃនៅកម្ពុជា

បេសកម្ម

ប្តេជ្ញាចិត្តផ្តល់នូវភាពត្រឹមត្រូវតាមរយៈសេវាកម្មវាយតម្លៃដ៏មានវិជ្ជាជីវៈដែលហួសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជនប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ និងទំនួលខុសត្រូវ

អំពីក្រុមហ៊ុន វីត្រាស់ អឹព្រេហ្សល

ក្រុមហ៊ុនវីត្រាស់ អឹព្រេហ្សលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៤ ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់នូវសេវាកម្មទាន់ពេលវេលានិងត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជូនដល់អតិថិជនក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក​ រួមមានធនាគារ ក្រុមហ៊ុនឯកជន រូបវន្តបុគ្គល អ្នកធានា រដ្ឋាភិបាល និង​ភ្នាក់ងារទិញលក់អចលនទ្រព្យ។

យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងស្រុកដែលឈានមុខគេលើទីផ្សារ និងជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលធ្លាប់បានផ្តល់សេវាកម្មវាយតម្លៃជូនដល់ក្រុមហ៊ុនដែលវាយតម្លៃសម្រាប់ត្រៀមចុះបញ្ជីលើទីផ្សារមូលបត្រ។

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ​ វាយតម្លៃអាជីវកម្ម វាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម​ និងវាយតម្លៃក្រុមហ៊ុនមុនឡើងផ្សារមូលបត្រ​ផងដែរ។

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃការវាយតម្លៃរយៈពេល ១៦ ឆ្នាំបានធ្វើឱ្យយើងប្រមូលផ្តុំនូវមូលដ្ឋានទិន្នន័យប្រតិបត្តិការអចលនទ្រព្យយ៉ាងទូលំទូលាយនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខ​មួយ​ យើងបានផ្តល់ជូនតម្លៃទីផ្សារយ៉ាងសុក្រឹតជាមួយនឹងការអប់រំខ្ពស់ និងស្តង់ដារវាយតម្លៃជ្ជាជីវៈ​ RICS  និង​ IVS។

បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងពង្រីកខ្លួនទៅទូទាំងប្រទេស និងកម្នែទំរង់ទៅជាការវាយតម្លៃលើប្រព័ន្ធOnline។ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏បច្ចេកទេសវាយតម្លៃ ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់យើងទាំងអស់ សុទ្ធសឹងតែទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលដោយអ្នកជំនាញនៅបរទេសដូចជា ប្រទេសហូឡង់ អាមេរិច ម៉ាឡេស៊ី ថៃនិងសមាគមវាយតម្លៃអាស៊ាន។

ជួបជាមួយក្រុមការងារជំនាញរបស់ពួកយើង

លោក ភិន សុធារ

នាយកវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ

លោក រស់ សារ៉ាយ

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែក វាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ

លោក សាំ រដ្ធា

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែក វាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ

អ្នកស្រី ហេង សុវណ្ណដាលី

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ

អ្នកស្រី ហុង សុគន្ធាវី

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែក សេវាកម្ម អតិថិជន

លោក គង់ វ៉ាន់ដា

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកបណ្តុះ បណ្តាល និងវាយតម្លៃគម្រោង

អ្នកស្រី យុន សាវង្ស

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្ស

Ms. Mon Rachana

Accounting Manager