ហេតុអ្វីអ្នកវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យគួរមានដៃគូរក្នុងការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ?

នៅក្នុងវិស័យអចនទ្រព្យ តម្លៃអចលនទ្រព្យជានិច្ចកាលតែងមានការប្រែប្រួល និងមានពិបាកក្នុងការកំណត់​តម្លៃ ដោយសារកត្តាជះឥទ្ធិពលផ្សេងៗដូចជា កត្តាកំណើននៃតម្រូវការ កត្តាសេដ្ឌកិច្ចនិងនយោបាយ និងកត្តាពេលវេលាជាដើម ។ការប្រែប្រួលនៃតម្លៃទ្រព្យនេះធ្វើឲ្យមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាក្នុងការប្រតិបត្តការផ្សេងៗទាក់ទងនិងអចលនទ្រព្យនោះ។​
ឧទាហរណ៍៖ ក្នុងប្រតិបត្តិការទិញលក់ឬ ការផ្តល់កម្ចី ភាគីម្ចាស់ទ្រព្យជាទូទៅតែងរំពឹងទៅលើអចលន្រព្យរបស់ខ្លួនមានតម្លៃខ្ពស់​ រីឯភាគី អ្នកទិញវិញ តែងចង់ទទួលបាននូវតម្លៃទីផ្សារមួយដែលត្រឹមត្រូវ។ ក្រៅអំពីការចរចារ រវាងភាគីទាំងពីរ ការវាយ​តម្លៃអលចលនទ្រព្យ គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយកំណត់តម្លៃអចលនទ្រព្យថាតើ តម្លៃនៃអចលនទ្រព្យនោះមានតម្លៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យប៉ុន្មាន។


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងសេវាកម្មវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ សូមទំនាក់ទំង៖
(+855) 23 884 437
(+855) 12 700 488
(+855) 69 700 488
Telegram: (+855) 12 700 488
Email: [email protected]
Website: vtrustappraisal.com


អាសយដ្ឋាន៖ អាគារលេខ៥០ ជាន់ទី១ ផ្លូវ​លេខ៥១៦​កែង៣៣៥ ភូមិ៦ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។